Loistefestivalen 29–31.3.2019

Unga teaterintresserade, välkomna att uppträda på Loistefestivalen i mars! Loistefestivalen för ungdomar ordnas den 29–31 mars 2019. Vårens tema för det årligen återkommande kulturevenemanget är teater.

Loistefestivalen bjuder in teatergrupper för ungdomar i huvudstadsregionen att kliva upp på Narri-scenen på de ungas aktivitetscenter Happi och på scenen Kling & Klang i Nordsjö lågstadieskola. Anmälningar tas emot på loiste.munstadi.fi den 11–25 februari.
Loistefestivalen är en fantastisk möjlighet för ungdomar att få erfarenhet av att uppträda, se olika föreställningar av ungdomar och få experttips för framtiden. Grupperna som uppträder på Loistefestivalen har möjlighet att diskutera med experter (mentorer) inom teaterbranschen och få uppmuntrande feedback. Loistefestivalen välkomnar alla 10–25-åriga konstintresserade som bor i huvudstadsregionen. Festivalen är avsedd för ungdomsgrupper, och varje grupp ska ha minst tre unga medlemmar. För en tredjedel av medlemmarna i en grupp kan åldern avvika från åldersserien. Genren för föreställningen får väljas fritt. Föreställningarna kan omfatta olika uttrycksformer, allt från talteater till cirkuspantomimer. Föreställningen får vara högst 60 minuter lång och framföras på vilket språk som helst.

Loistefestivalen är ett regionalt evenemang i huvudstadsregionen i anslutning till det nationella evenemanget Ung Kultur. Det riksomfattande TEATRIS 2019 ordnas i Jyväskylä i maj 2019. Mentorerna på och produktionen av Loistefestivalen skickar de mest oförglömliga föreställningarna till Teatris 2019. Vänligen observera att reglerna för Teatris avviker något från reglerna för Loistefestivalen! Mönstringarna ordnas på Narri-scenen den 29–31 mars och i salen Kling och Klang i Nordsjö lågstadieskola i östra Helsingfors den 30 mars. Loistefestivalen ordnas av Helsingfors stads kulturella ungdomsarbete. Inträdet är fritt till mönstringarna. Unga teaterintresserade, i mars är det ni som står i rampljuset!

Läs mer om regler (på finska)

Mer information


producent
Ilona Anttila
040 194 4533
ilona.anttila@hel.fi

teaterpedagog
Laura Mboup
050 559 1758
 laura.mboup@hel.fi

 kommunikations planerare
Jonna Pennanen
041 5121 779
  jonna.pennanen@hel.fi